1 Mart 2020 Pazar

EKLEM YERLERİMİZ

Karikatür çizmek için Anatomi ve eklem yerlerimizi özellikle bilmemiz şart.
İşte eklem yerleri çalışmalarımızdan örnekler.

21 Mayıs 2018 Pazartesi

Yaratıcı Çalışma Üzerine Bir Araştırma
Araştırmacı 
Dr. Erman M. Demir

Araştırma ne hakkında?
Türkiye’de daha önce araştırılmayan bir konu üzerinedir: Yaratıcı çalışanlar (karikatür sanatçıları ve yayıncıları önemli bir parçasıdır) ve onların çalışma koşulları. Araştırma sonuçları anonim olarak yayınlanacak ve değerlendirme bireysel düzeyde yapılacaktır. En sade ifadesiyle yaratıcı çalışanlar üzerine bir envanter çalışmasıdır.
Bu kapsamda bağlantıdaki anketin (3-4 dklık) doldurulması yeterlidir.

Yaratıcı Çalışma Nedir?
Bireyin yaratıcı potansiyelini odağa alan yaratıcı endüstriler düşüncesine göre yaratıcı çalışan ekonomik değer ile yaratıcılığı bir araya getiren kişidir. 
Yaratıcı çalışanlar medya, basın-yayın, radyo, sinema-TV, sanat, performans sanatları, edebiyat, interaktif yazılımlar vb. alanlarda bireysel yaratıcılığını kullanarak kültürel semboller üreten kişilerdir. Bu kişiler arasında geçici, proje tipi ya da bağımsız çalışma oldukça yaygındır. Genellikle iş-yaşam arası sınırları belirgin olmayan, kesintili, iniş ve çıkışları olan, bireyin duygu durumu ile yakından ilişkili bir çalışma türüdür.
Güncel politikalarda bağımsız, geçici ya da esnek çalışma pratikleri ile ilgili genellikle olumlu bir portre çizilir ve zorluklarına değinilmez. Huws’a göre günümüzde iş dünyası retoriği belirli bir mesleki kimlikle ilişkili beceri seti yerine farklı teknik ve genel beceriler, esneklik ve öğrenmeye açıklığın permütasyonlarını arar. Bilgi ekonomisi, bilginin etkin kullanımına ek olarak; girişimci, yetenekli, esnek ve yaratıcı insanlardan oluşan bir toplum oluşturulmasını özendirir
Ancak bireysel deneyimlere (olumlu-olumsuz) yeterince değinilmez. Araştırmalara göre bu durum;
• ekonomik güvencesizliklere,
• yaratıcı çalışanların öz-sömürü (başarılı olmak için kendini fiziksel ve duygusal açıdan zorlamak) davranışı göstermesine, 
• yaratıcı çalışanların iş yaşamı ile bağımlılık ilişkisi geliştirmesine (çalışılan-çalışılmayan süreler arasındaki iniş çıkışlarda bırakıp daha düzenli bir işe geçmek istemek ama tekrar aynı iş türüne dönmek),
• özel yaşam ile iş yaşamı arasındaki sınırların belirsizleşmesine neden olabilir. 
Yaratıcı çalışma üzerine yaptığım (15 dk.) sunumu bağlantıdan izleyebilirsiniz.
Karikatürcüler derneğinin destek ve ilgilerine bir kez daha teşekkür eder,

Bilgilerinize sunarım.
Dr. Erman M. Demir


Dr. Erman M. Demir
Projeler / of Projects
Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi / Knowledge, Innovation and Tech. Transfer Office
Başkent Üniversitesi / Başkent University
​​www. baskent.edu.tr

Tel / Mobil​e​: +90 506 925 84 01
E-posta / e-​mail​: medemir@baskent.edu.tr  / ermdmr@gmail.com