4 Ocak 2013 Cuma

MİZAHİ NESNE YARIŞMASI ŞARTNAMESİİZMİR KONAK BELEDİYESİ
NEŞE VE KARİKATÜR MÜZESİ
MİZAHİ NESNE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ: İzmir Konak Belediyesi 2012 yılında Mizahın en az “eleştirel” gücü kadar, “barışçıl” yani “birleştirici” gücünü de öne çıkarmak ve neşeli bir kültür kurumu yaratabilmek amacıyla Neşe ve Karikatür Müzesi’ni kurmuştur.
Bu noktadan hareketle kullandığımız eşyaları mizahla yükleyerek ya da yeni mizah nesneleri elde ederek günlük yaşantımızı neşelendirmek, bir yandan da gençlerin yeni mizah türleriyle, mizahımızın da yeni isimlerle tanışmasını sağlamak amacıyla “mizahi nesne yarışması “düzenlenmesine karar verilmiştir.
2-KONU: Açık bir mizahi yanı olan hediyelik eşya, biblo, takı, oyuncak, şaka aracı, her tür aksesuar (Tesisat, inşaat, dekorasyon), küçük aletler (Ev, büro, mutfak), kırtasiye, tüketim malzemesi v.s. biçimlerinde her türlü mizahi nesne ile katılabilinir.
3-KATILIM ŞARTLARI :
3.1- Yarışmaya Türkiye sınırları içinde yaşayan herkes katılabilir.
3.2-Yarışmaya katılan nesne, mutlaka yeni bir buluş olmalıdır. Seçici Kurul, taklit, çalıntı, aşırı esinlenme olduğu kanısına vardığı nesneleri yarışmadan çıkaracaktır. Ödül aldığı halde bu kusurları taşıdığı sonradan saptanan her bir nesnenin müellifi, ortaya çıkabilecek telif hakkı sorunlarının tek muhatabı olacaktır ve aldığı ödülü geri vermeyi peşinen kabul eder.
3.3-Katılımcılar nesnelerini mutlaka sergilenebilir nitelikte teslim etmelidirler. İsterlerse, eserlerini yazıyla anlatan ve 150 kelimeyi aşmayan (12 no. Fontla yarım dosya kağıdı - A5) aşmayan bir raporu da takdimlerine ekleyebilirler.
3.4-Bir yarışmacı, yarışmaya en çok üç nesne ile katılabilir.
3.5-Şart olmamakla birlikte, nesnelere hareket, ses, ışık v.s. efektleri de eklenebilir.
3.6- Ödül alan ve diğer seçilen eserlerle bir sergi açılacaktır. Sergilenen eserler cismen, ödül alan eserler ise bütün hakları ile Konak Belediyesi’nin malı olacaktır. Sergilenmeyen nesneler, sergi bitiminden sonraki 10 gün içinde, sahibince geriye alınmadığı takdirde Müzenin değerlendirmesine bırakılmış sayılır.
4-ESERLERİN BOYUTU : Yarışma için, dayanıklı ve kalıcı olmak koşuluyla her türlü araç ve gereç kullanılabilir. Mizahi nesnelerin ağırlıkları 2 kg ı geçmemeli, hacimleri de 10 dm3 ten daha büyük olmamalıdır. (Örnek olarak: Bir basketbol topu 8dm3, bir ayakkabı kutusu 7dm3 ve bir baston 1 dm3 hacmindedir.)
5-ESERLERİN İŞARETLENMESİ : Katıldığınız eserlerin sağ arkalarına yapıştırılacak etiketlere, 6 karakterden oluşan bir rumuz ve birden fazla eseriniz var ise sıra numarası ekleyerek yazılmalıdır. (Örneğin 123456-1 gibi) Eserin adlandırılmasında katılım formundaki sıra numarası yapılmalıdır.
6-ESERLERİN ULAŞTIRILMASI : Nesneler, 04.03.2013 tarihine kadar, ilgili adrese, posta ya da kargo ile veya makbuz karşılığı elden teslim edilerek ulaşmış olmalıdır. Teslim alınmadan önce hasar görmüş çalışmalar, yarışmaya alınmayacaktır.
7-ESERLERİN TESLİM YERİ : İzmir Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi
Adres : Yüzbaşı Selahattin Bey Sk. (Eski 1462 Sk) No : 9 Alsancak /İZMİR
İletişim No : 0 (232) 465 31 05 info@izmirneselimuze.com
8-SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ :Dilek Maktal Canko (Müze Koordinatörü)
İrfan Sayar (Mizahi nesneler sanatçısı-Karikatürcü)
Eray Özbek (Müze Yürütme Kurulu Üyesi-Karikatürcü)
Mehmet Aslan (Mizahi nesneler sanatçısı, Karikatürcü-Ressam)
Mustafa Yıldız ( Müze Yürütme Kurulu Üyesi-Karikatürcü)
Yrd.Doç.Dr. Mine Ovacık Dörtbaş ( İzmir Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı )
9-DÜZENLEME KURULU:
Dr.Hakan TARTAN
Konak Belediye Başkanı
Veli ŞAKIR
Konak Belediye Başkan Yardımcısı
Bahar AKDOĞAN ŞENGİL
Kütüphane Müdürü
10-YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi : 04.03.2013
Seçici Kurul Toplantı : 19.03.2013
Sonuç Bildirim Tarihi : 29.03.2013
Sergi Açılışı ve Ödül Töreni : 10.04.2013
Seçici Kurul 19.03.2013 tarihinde toplanacak ve seçtiği nesnelerin resimlerini www.izmirneselimuze.com ve www.konak.bel.tr adreslerinde yayınlayacak, katılımcılara e-adreslerinden duyuracaktır. Sonuçlar, 29.03.2013 (on gün sonra) tarihinde kesinleşecek ve hem internet hem de basın yolu ile ilan edilecektir.
11-ÖDÜLLER :
Birincilik ödülü : 5.000.- TL.
İkincilik ödülü : 3.000.- TL.
Üçüncülük ödülü : 2.000.- TL.
Mansiyon ödülü : 1.000.- TL.
Özendirme (teşvik) ödülü : 1.000.- TL. (18 yaş altındaki katılımcılardan seçilecektir.)
12-YARIŞMA SEKRETERYASI :
Yarışma Sorumlusu : Özge AKSOY
Adres: Konak Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü
Milli Kütüphane Cd. No:14 SSK Blokları Blok Kat:6 Konak İZMİR
0 (232) 482 10 35 / 7558-7559-7457-7537
e.posta : kutuphane@konak.bel.tr Elektronik Ağ : www.konak.bel.tr
KATILIM FORMU
Rumuz :
Mizahi Nesnenin Adı:
1-
2-
3-
KATILIMCININ
Adı – Soyadı :
Doğum Tarihi :
Adresi :
Ev Telefonu :
İş Telefonu :
Cep Telefonu :

E-Posta Adresi :
Okul Adı :
Bölümü :
Sınıfı / No :
Konak Belediyesi tarafından düzenlenen“MİZAHİ NESNE YARIŞMASI” ile ilgili olarak belirlenen katılım koşullarını tüm maddeleri ile aynen kabul ediyor, katılım formunu imzalıyorum.
Tarih Katılımcı veya Yasal Velisinin
Adı Soyadı ve İmzası
FOTO

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder